Remedial and revalidation classes

At the beginning:

 • Screening diagnosis for speech, eyesight and hearing with the aid of a platform of senses.
 • Screening diagnosis for dyscalculia – A functional diagnosis of specific difficulties with regard to learning mathematics – Arithmetic Profile – G – Diagnostic programme for lower-secondary pupils created by Anna Walerzak-Więckowska MA from the Pomeranian Centre for Diagnosis, Therapy and Mathematical Education PROmathematica

The possibility of tests carried out by the Centre for Clinical Psychology and Professional Development  CPKiROZ: The Test Battery computer programme for Cognitive Measurement and adaptation is a combination of computer versions of nine questionnaires intended to aid in assessing psychological adaptation and cognitive functions:

 • A questionnaire of anxiety as the Current State of the Subject
 • A questionnaire of anxiety as a Permanent Characteristic of the Subject
 • Psychological anamnesis in order to assess personal history and current problems
 • An Eysenck Personal Questionnaire
 • A questionnaire about Psychophysiological Disorders and Stress
 • A questionnaire about Phobias and Fears
 • A questionnaire about Depression
 • A questionnaire about Behaviour and Obtrusive Thoughts
 • A questionnaire about Anxiety Level.

Team of therapists and teachers strives to provide students of our school with the best conditions for learning and developing skills. We are constantly looking for new forms of comprehensive diagnostics and modern forms of therapy based on reliable scientific therapies.

Our specialists support the development of the student using modern and proven methods and techniques:

In addition we also conduct:

 • Individual and group psychological therapy

 • Workshops developing the social competences of young people

 • Remedial classes

Possibility of tests from the Psychiatric and Pedagogical Testing Laboratory, PTPiP

 • Symptomatic scales of disorders in adolescence (behavioural disorders, oppositional defiant disorder, psychomotor-hyperactivity disorder, depression, suicide-attempt risk, eating disorders), Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke,
 • Youth aggression, emotional reactivity, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke, Dorota Kalka.
Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław