”School of Life – how to increase the chances of disabled students and students with autism in adult life?”

Duration of the project:   1 June 2019 –  31 May 2021

Grant amount:     16 992 euros

Coordinator:    Michał Drozdowski    m.drozdowski@amigo.wroclaw.pl

  Selected training courses:  

  • „Coaching and mentoring. Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth”–  the course in Italy
  • „Professional Orientation in Education” –  the course in Portugal
  • „Stop! Qualitative classroom management and innovative strategies to fight against early school leaving” – the course in France (Reunion Island)
  • „Non formal learning– the golden door for an innovative future for schools” – the course in France (Reunion Island
  • „Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students’ segregation” – the course in Italy
  • „How we avoid dropouts in schools – the way of Finland” –  the course in Finland
Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław