”Different doesn’t mean worse – diversity as a foundation of Europe”

Duration of the project:   1 June 2019 –  31 May 2021

 Grant amount:     17 214 euros

Coordinator:    Michał Drozdowski    m.drozdowski@amigo.wroclaw.pl

 Selected training courses:  

  • ”ICT as a tool for intercultural and media education   –  the course in Portugal
  • „Special education needs and ICT: Give new learning experiences, equity, inclusion and the best oportunities” –  the course in Malta
  • „CLIL-Practical Methodology for Teachers working with CLIL” – the course in Malta
  • „CLIL Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL”  – the course in Greece
  • „Intercultural Competences” – the course in Greece
  • „Dealing with cultural diversity in class: tips, challenges, opportunities”   –  the course in Greece
  • „Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society” –  the course in Spain
  • ‘’Intensive German course, e- learning methods: tablets, apps & web in German lessons”– the course in Germany 
  • „Fluency and English Language Development for Educational”   –  the course in Malta
Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław