Zasady rekrutacji

Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Amigo”

 1. Rozmowa kwalifikacyjna ucznia wraz z Rodzicami lub prawnymi opiekunami w terminie uzgodnionym za pośrednictwem sekretariatu szkoły (tel. 71-361-52-63)
 2. Złożenie wymaganych dokumentów tj.
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej
  • podania o przyjęcie do gimnazjum oraz formularza personalnego – wzory dostępne w sekretariacie szkoły
  • ewentualne opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

(pozostało tylko kilka miejsc)

Pierwszeństwo mają uczniowie z orzeczeniami lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej – ilość miejsc ograniczona.

Indywidualne „drzwi otwarte szkoły” – organizujemy dla każdego zainteresowanego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły (tel. 71-361-52-63)


Warunki przyjęcia do LO „Amigo”

 1. Rozmowa kwalifikacyjna ucznia wraz z Rodzicami lub prawnymi opiekunami w terminie uzgodnionym za pośrednictwem sekretariatu szkoły (tel. 71-361-52-63)
 2. Złożenie wymaganych dokumentów tj.
  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • podania o przyjęcie do LO oraz formularza personalnego – wzory dostępne w sekretariacie szkoły
  • ewentualne opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zapisy do klas I LO na rok szkolny 2016/2017 od 1 września 2015 r.

Pierwszeństwo mają absolwenci Gimnazjum „Amigo” oraz uczniowie z orzeczeniami o lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej – ilość miejsc ograniczona.

UWAGA!! Zapisy do LO „Amigo” nie są objęte rekrutacją elektroniczną prowadzoną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia.

Czujesz się zagubiony w systemie elektronicznym – zapisz się osobiście do naszego Liceum.


Przyjdź i zobacz swoją nową szkołę!


Co Ci proponujemy?

 • przyjazną atmosferę,
 • bezpieczeństwo – przemocy mówimy „NIE”,
 • indywidualne podejście (rozpoznanie potrzeb, pasji i uzdolnień),
 • pomoc nauczyciela podczas konsultacji,
 • zajęcia w małych grupach,
 • zajęcia w grupie dyslektycznej – należymy do programu: „Szkoła przyjazna dyslektykom”,
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze, kinezjologia edukacyjna, biofeedback (więcej informacji w linku „zajęcia wspomagające”)
 • opiekę profesjonalistów:
  • psychologów i pedagogów,
  • neurologopedów,
  • lekarzy (współpracujemy z przychodnią lekarską: Proximum, ),
 • budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • nowoczesny sprzęt komputerowy
 • rozszerzony program nauki języków (angielskiego i niemieckiego) oraz przedmiotu do wyboru: j.polskiego, biologii, matematyki, historii, WOS-u (na poziomie LO)
 • pełne i wszechstronne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego i maturalnego),
 • koła zainteresowań (plastyczne, muzyczne, informatyczne, języka migowego, szachowe, filozoficzne, matematyczne)
 • niestandardowe zajęcia międzyprzedmiotowe (łączenie projektu badawczego z technikami autoprezentacji i debatą),
 • uczestnictwo w programach: Promocja Zdrowia, Przedsiębiorczość,
 • szanse nawiązania licznych przyjaźni – organizujemy dyskoteki, wycieczki, Wigilię, wyjazdy zagraniczne
 • udział w życiu kulturalnym miasta – naszym zwyczajem jest chodzenie na spektakle teatralne, filmy, koncerty, wystawy; organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Czym wyróżnia się nasz absolwent?

 • czuje się akceptowany i sam akceptuje innych,
 • ma pozytywne nastawienie do kwestii nieprzystosowania i niepełnosprawności,
 • łatwo nawiązuje kontakty,
 • jest świadomy swojej wartości,
 • potrafi wskazać swoje atuty, bronić swoich racji,
 • czuje potrzebę kształcenia,
 • konsekwentnie dąży do celu,
 • osiąga sukcesy.

Szkoła nie posiada internatu – najbliższa bursa:
„Adept” Niepubliczna Bursa Szkolna
ul. Jemiołowa 46/48
tel. 71 361 20 84