Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

 

  • 13-09-2017– zebranie z Rodzicami klas: VII SP, II G, III G, I LO

godz. 17.00  informujące o zasadach pracy Szkół roku szk. 2017/2018, konsultacje* z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

  • 20-09-2017zebranie z Rodzicami klas: II LO i III LO

godz. 17.00  informujące o zasadach pracy Szkół roku szk. 2017/2018, konsultacje* z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

  • 25-10-2017zebranie z Rodzicami godz. 17.00, konsultacje*
  • 22-11-2017zebranie z Rodzicami godz. 17.00, konsultacje*

  (klasa III LO – informacje o przewidywanych ocenach na zakończenie I semestru)

  • 20-12-2017zebranie z Rodzicami 17.00 informujące

o przewidywanych ocenach na zakończenie I semestru oraz ocenach III LO, konsultacje*

  • 14-02-2018 zebranie z Rodzicami 17.00, konsultacje*
  • 21-03-2018zebranie z Rodzicami 17.00, konsultacje*

(klasa III LO –  informujące o przewidywanych ocenach rocznych)

  • 16-05-2018zebranie z Rodzicami 17.00, konsultacje*

o przewidywanych ocenach rocznych, konsultacje*.

 Wszystkie zebrania odbywają się w środy.

Wychowawcy lub nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą zorganizować dodatkowe zebrania z Rodzicami, informując o ich terminie z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia. *konsultacje odbywają się  od godz. 17.45 do godz. 19.00.
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29-08-2017.