Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 • 04-09-2017 – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 15-12-2017 – wystawienie ocen za okres I semestru dla III LO
 • 19-12-2017 – konferencja klasyfikacyjna dla kl. III LO
 • 22-12-2017 – Wigilia szkolna
 • 05-01-2018 – wystawienie ocen za okres I semestru
 • 10-01-2018 – konferencja klasyfikacyjna I semestru
 • 20-04-2018 – wystawienie ocen rocznych dla klasy III LO
 • 24-04-2018 – konferencja klasyfikacyjna dla klasy III LO
 • 27-04-2018 – zakończenie zajęć dydaktycznych dla klasy III LO
 • 30-05-2018 – uroczyste pożegnanie kl. III LO
 • 15-06-2018 – wystawienie ocen rocznych
 • 19-06-2018 – konferencja klasyfikacyjna roczna
 • 22-06-2018 – uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27-08-2018 – 31-08-2018 – sesja szkolnych egzaminów poprawkowych
Egzaminy gimnazjalne dla klasy III
 • 18-04-2018 – egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna
 • 19-04-2018 – egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza
 • 20-04-2018 – egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny

Dodatkowe terminy egzaminów gimnazjalnych

 • 04-06-2018, 05-05-2018, 06-06-2018

Termin ogłoszenia wyników egzaminów gimnazjalnych      15-06-2018

Egzaminy maturalne dla klasy III LO – przedmioty obowiązkowe
 • 04-05-2018 – j. polski PP+PR
 • 07-05-2018 – matematyka PP
 • 08-05-2018 – j. angielski PP+PR
 • 15-05-2018 – j. niemiecki PP+PR
 • wybrany przedmiot rozszerzony – zgodnie z harmonogramem CKE

Termin ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych i wydania zdającym świadectw 03-07-2018 lub termin dodatkowy 11-09-2018 Maturalny, pisemny egzamin poprawkowy 21-08-2018
Maturalny, ustny egzamin poprawkowy 21-08-2018 – 22-08-2018

Okresy feryjne oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • zimowa przerwa świąteczna 23-12-2017 – 01-01-2018
 • ferie zimowe 15-01-2018 – 28-01-2018
 • wiosenna przerwa świąteczna 29-03-2018 – 03-04-2018
 • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 18-04-2018, 19-04-2018, 20-04-2018, 30-04-2018, 02-05-2018, 04-05-2018, 07-05-2018, 08-05-2018, 01-06-2018.

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29-08-2017.