ERASMUS+

Tytuł projektu:

„Równe szanse – edukacja włączająca osób niepełnosprawnych i autystycznych”

Czas trwania:

1 czerwca 2017 – 31 maja 2019 

Kwota dofinansowania:

14 519 euro

 

→Europejski Plan Rozwoju Szkoły    

→Uczestnicy projektu i planowane szkolenia:

  • Maria Magdziarz i Anna Chojnowska:   „ Support for children with special educational needs” 
  • Michał Drozdowski:  „Understanding Autism Spectrum Disorders – Introduction and Interventions”
  • Anna Biela – Różańska„Programmes for teachers of students with special education needs”

→Mobilność edukacyjna – szkolenie w Wielkiej Brytanii

  • Anna Filanowska – Woźny:  „ Innovatives Lernen mit Tablets”
  • Melania Kubik:  „CLIL for secondary teachers (Science&Maths)”

Koordynator:  Anna Biela-Różańska   anularoz@interia.pl

→Prezentacja o szkole i regionie

→Główne działania w czasie trwania projektu: