ERASMUS+

Tytuł projektu:

„Równe szanse – edukacja włączająca osób niepełnosprawnych i autystycznych”

Czas trwania:

1 czerwca 2017 – 31 maja 2019 

Kwota dofinansowania:

14 519 euro

Koordynator:  Anna Biela-Różańska   anularoz@interia.pl

→Uczestnicy projektu i planowane mobilności:

  • Michał Drozdowski:  „Understanding Autism Spectrum Disorders – Introduction and Interventions”  – szkolenie we Włoszech
  • Anna Biela – Różańska„Programmes for teachers of students with special education needs” – szkolenie w Wielkiej Brytanii
  • Maria Magdziarz i Anna Chojnowska:   „ Support for children with special educational needs” 
  • Anna Filanowska-Woźny: „Innovatives Lernen mit Tablets”
  • Melania Kubik: „CLIL For Secondary Teachers (Science & Maths)”

→Główne działania w czasie trwania projektu:

→Prezentacja o szkole i regionie

→Europejski Plan Rozwoju Szkoły