Dokumenty szkolne

    • Statut Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Amigo” Tutaj

    • Statut Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego „Amigo” Tutaj
    • Oddziały Gimnazjalne funkcjonują w ramach Społecznej Szkoły Podstawowej Amigo, patrz Statut Szkoły Podstawowej