Dokumenty szkolne

  • Statut Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Amigo” Tutaj
  • Regulamin Wycieczek Szkolnych  Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Amigo” Tutaj
  • Program wychowawczo-profilaktyczny Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Amigo” Tutaj

  • Statut Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego „Amigo” Tutaj
  • Regulamin Wycieczek Szkolnych Statutu Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego „Amigo” Tutaj
  • Program wychowawczo-profilaktyczny Statutu Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego „Amigo” Tutaj
  • Oddziały Gimnazjalne funkcjonują w ramach Społecznej Szkoły Podstawowej Amigo, patrz Statut Szkoły Podstawowej
  • Regulamin Realizacji Projektu Gimnazjalnego Społecznego Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi „AMIGO” Tutaj