Aktualności

podstawowa liceum

W miarę wolnych miejsc

w trakcie całego roku szkolnego

trwa nabór uzupełniający

do istniejących klas Gimnazjum i Liceum